Avrupa Birliği ile şaka yapmayın!

Avrupa Birliği’ne Hayır! Tamam, peki ama o zaman ne olacak? Milliyetçi bir rönesans mı? Siyasal soyutlanma ve marjinalleşme mi? Nefreti dindirmek ve sınırları kapatmak mı? Brexit ile bize her şeyin mümkün olduğunu öğreten sadece İngiltere’de değil, Avrupa’nın diğer ülkelerinde de Avrupa karşıtı hareketler büyüyor. Bu bize AB kuşkuculuğunun Avrupa birliğinin temel değerlerine yönelik gerçek bir tehdit oluşturduğunu göstermektedir.

Freiburg’daki Fransız-Alman orta öğretim okulundaki öğrenciler tarafından hazırlanan konuk katkısı / 25.8.2017

Ekonomik topluluğun kurulmasından 60 yıl sonra, pek çok Avrupalı tarihinin en büyük başarısının birlik oluşturmak olduğunu kanıtladı. Neden? Bu birliğin varlığı, birlik içerisinde barınan 510 milyon vatandaştan bazıları tarafından sorgulanabilir. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin şu anda olduğu gibi karmaşık ve tamamlanmamış durduğu açıktır. Anlaşılması zor, çünkü birlik mevzuatı nüfusa yakın olmak için şeffaf ve bürokratik hale getirilen karmaşık kurallar dizisini içermektedir. Bunlar ana kritik argümanlardan bazılarıdır.

Aslında bu birlik birçok insanın gündelik realitesinden çok uzak görünebilir. AB, lobicilerin gücünü güçlendirmekte ve vatandaşlarını ihmal etmektedir. Avrupa Birliği siyasi birlik sağlayamamasına rağmen bir birlik imajını taşımak istiyor. Bu tek tip politikanın eksikliği nedeniyle, Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan ekonomik ve sosyal eşitsizliği homojenize etmek imkansızdır. Sosyal sınıflar gittikçe farklılaşmaktadır.

Bölünmüş ve düşmanca bir Avrupa’ya ne olacağını hatırlatmak gerekli görülmemektedir. Yoksa gerekir mi? Geçen yüzyılın ilk yarısı bir uyarı niteliğindeydi. Avrupa Ekonomik Topluluğu, barışı koruma aracı olarak kuruldu ve bu amaca başarıyla ulaşıldı. Bugün Avrupa’da savaş hakkında bir şeye ancak tarih kitaplarında rastlayabilirsiniz.

Şu anda, binlerce insan savaş, terör ve trajediden kaçarken bizler bu değerli nimet için minnettar olmalıyız ve onu dikkatle muhafaza etmeliyiz. Bütün bunları hiç uğruna tehlikeye atmak aptalca olur.

Avrupa Birliği demokrasiyi korumaktadır. Basın, düşünce ve din özgürlüğü, her Avrupa vatandaşına ait dokunulmaz hakların yalnızca birkaçıdır. Özgürlük ve kendi kaderini tayin gibi ilkelerin anayasada yer aldığı bir ülkede yaşamak için ölçülemeyecek derecede şanslı değil miyiz? Kaç hükümet hala otoriter davranıp insanlarına saygısızlık ediyor? Kaç kişi hala özgürlük için savaşıyor, eziliyor, işkence ediliyor ve katlediliyor?

Avrupa Birliği’nin her üye devleti, demokrasi ilkelerine saygı göstermeli ve yeni bir ülke AB’ye üye olmak istediğinde, ilk önce istikrarlı bir demokrasiyi garanti eden bir dizi kontrole tabi tutulmalıdır.

AB’nin temel özellikleri arasında kişilerin ve malların serbest dolaşımı ile ortak para birimi gelmektedir. Özgürlük ve demokrasinin yanı sıra bunlar da Avrupa Birliği’nin temel özellikleri arasında yer alır. Kesinlikle bunlar tam anlamıyla mükemmel sayılmaz. Her şeyden önce, avronun kullanımı eleştirilmektedir. Yine de avro bölgesinde döviz değişimine ilişkin masraflar ortadan kaldırılmıştır.

Herhangi bir Avrupalı vatandaş istediği yeri dolaşabilir, takip edilmeksizin seyahat edebilir ve sınırları geçebilir. Bu haklara yer verilen Schengen Anlaşması ile sadece ekonomik refah değil, aynı zamanda ve her şeyden önce bir kültür alışverişi teşvik edilmektedir. Bu değişim, kültürlerarası anlayışa yol açar ve barışçıl bir birlikteliğin korunmasına katkıda bulunur.

Bazı ülkeler duvarlar ve bariyerler inşa etmek istediğini söyledikçe, şaşkınlıkla kafanızı sallamaktan başka hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir zaman bu noktaya geri dönmemeliyiz, çünkü kendi ülkenizin sınırlarını aşma özgürlüğü herhangi bir amacınızı gerçekleştirmek söz konusu olduğunda sorgulanmamalıdır. Bu, özgür ve çeşitlilik içindeki Avrupa toplumu için geriye gitmeye neden olacaktır.

Avrupa Birliği mükemmel değildir. Buna rağmen özgürlük ve güvenliği garanti etmektedir. Onu eleştirmek meşrudur ama onu yok etmek değil. AB’nin gelecekteki görevlerine hazır hale gelmesi için değişim ve dönüşüm zamanı gelmiştir. Bu engeller, düşmanlıklar ve iç bölünmeler olmadan hep beraber aşılmalıdır.

Bugün, AB’nin her zamankinden daha fazla güçlendirilmesi gerekiyor. Komşularınızın ve arkadaşlarınızın özgür ve kısıtlama olmaksızın bir arada olduğunu görmek bir ayrıcalık değil mi? Ya pasaportunuzun kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmadan seyahat etmek? Ya da para birimini değiştirmeden sınırları aşmak? Ve en önemlisi barış içinde yaşamak bir ayrıcalık değil mi? Avrupalılar için bu haklar tanıdık geldi, şimdiye kadar bunlar kabullenildi. Yine de, tüm bu ayrıcalıkları sorgulayan çok insan var.

Değerli Avrupalı vatandaşlarımız,biz Avrupa yanlısıyız ve bunu açıkça ilan ediyoruz. Çeşitli kültürel mirasa sahip 510 milyon nüfuslu bir topluluğun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Değişim istiyoruz, duvarlar değil. Avrupa Birliği, özgürlüğün, barışın ve güvenliğin eş anlamlısı olmalı. Daha demokratik ve şeffaf bir AB ile daha fazla sosyal eşitlik görmeyi umuyoruz. Örneğin, sürdürülebilir kalkınma alanında tüm Avrupa kıtasında uygulanacak büyük projelere ihtiyaç duyuyoruz.

This article was first published on thenewfederalist.eu, the magazine of the Young European Federalists. The content they produce is published in English, French, Spanish, German and Italian.

Yazarlar

Almanya’nın Freiburg im Breisgau şehrinde bulunan Fransız-Alman orta öğretim okulunun müdürlüğü ile veliler ve öğretmenler tarafından desteklenen öğrenci kurulu.

Freiburg Fransız-Alman orta öğretim okulu, 1963 tarihli Fransız-Alman dostluk antlaşması nedeniyle özel bir statüye tabi olan ikili eğitim sistemine sahip bir okuldur. Öğrenciler bu okulda ikili eğitim sisteminden yararlanabilir, çünkü öğretmenler hem Almanca hem de Fransızca bilmektedir.

Çeviri

Büşra Gülşah Şahin (Türkiye)

Bölüm: İnsan Hakları, Politika

Diller: Türkçe ve İngilizce

Avrupa,… yüzlerce yıllık bir medeniyetin ortak bir paydada kendi değerleri etrafında buluşması sonucu yarattığı çeşitlilikle bir nevi kültür mozaiği oluşturması demektir.

Author: Anja

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

css.php